Stor biodiversitet i juletræskulturer

Formidling

Forfatter(e): Bertram Møbius Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 117

År: 2021

Side(r): 24-29

Artikel/abstract:

Juletræskulturer giver et godt grundlag for et rigt insektliv gennem sparsom jordbearbejdning og en rig flora. Blandt juletræer kan fugle finde føde, gemmesteder og redesteder.
Et stort østrigsk studie viser, at juletræskulturer har større artsrigdom end landbrug og kan rumme unikke arter. Undersøgelsen belyser også, hvad herbicidsprøjtning betyder for biodiversiteten, og giver inspiration til, hvordan man kan højne biodiversiteten i egne kulturer.

Læs artiklen