Næringsstoffernes mobilitet i jord og træer

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 118

År: 2021

Side(r): 12-21

Artikel/abstract:

Nogle næringsstoffer er blot et par dage undervejs, før de når toppen af træet, mens andre er uger eller måske år om at flytte sig blot få cm ned i jorden. Tilmed er det næringsstof, der er mobilt i træet ikke nødvendigvis særligt mobilt i jorden – og omvendt. Kendskab til næringsstoffernes mobilitet hjælper dig med at diagnosticere træernes mangelsymptomer og til at forstå, med hvilke næringsstoffer du i gødningsplanlægningen i juletræer og klippegrønt især skal udvise rettidig omhu.

Læs artiklen