Forsøg med organiske og mineralske gødninger på sandjord

Formidling

Forfatter(e): Kenneth Klausen, Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 119

År: 2022

Side(r): 38-42

Artikel/abstract:

Resultaterne af gødskning med mineralske, semiorganiske og fuldorganiske gødninger foreligger nu. Høj andel af kvælstof tildelt i foråret giver bedre farve, navnlig i de mineralske behandlinger. Her er væksten større end med de organiske gødninger, som alle har en roligere vækst og en ”forsinket” hugst.

Tilbage i 2017 anlagdes et stort og omfattende forsøg på sandjord hos Overgaard I/S ved Them med det formål at få belyst betydningen af gødningstyper og behandlingstidspunkt. Den årlige tilførsel af kvælstof (N) var den samme med forskellig fordeling forår og efterår.

Læs artiklen