Nobilis temadag 2015

Formidling

Hent præsentationerne fra temadagen om nobilis den 16. april 2015. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på titlen til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil.

 

09.00 - 09.30   Kaffe og rundstykker
09.30 - 09.35   Velkomst
09.35 - 09.50   Areal- og produktionsudvikling i nobilis
                        Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer
09.50 - 10.20   Valg af proveniens til klippegrøntproduktion i nobilis
                        Ulrik Bräuner Nielsen, IGN, Københavns Universitet
10.20 - 10.45   Renholdelse i nobilis
                        Peter Hartvig, Flakkebjerg, AU
10.45 - 11.10   Gødskning af nobilis
                        Lars Bo Pedersen, Danske Juletræer
11.10 - 11.35   Skadevoldere i nobilis
                        Hans Peter Ravn, IGN, Københavns Universitet
11.35 - 12.00   Produktionsøkonomi i nobilis med forskellig omdriftslængde
                        Claus Jerram Christensen & Keld Velling, KV-Consult

12.00 - 12.45   Frokost

12.45 - 13.15   Stamtalsafvikling og klippemetoder
                        Keld Velling, KV-Consult
13.15 - 13.35   Nobilis juletræer – et vigtigt mellemudbytte
                        Chal Landgren, OSU og Ulrik Bräuner Nielsen, IGN
13.35 - 14.00   Afsætningsmodeller for nobilis klippegrønt – vigtige overvejelser
                        Asger Reumert, Frijsenborg

14.00 - 14.30   Kaffepause

14.30 - 14.50   Afsætning af nobilis klippegrønt – producent erfaringer
                        Philip Møller Bottke, Brahetrolleborg Skov og Landbrug

14.50 - 15.10   Ønsker til klippegrønt fra kransebinderierne
                        Carl Johan Larsen, Larsen A/S

15.10 - 15.30   Markedstendenser for klippegrønt og nødvendig udvikling på det tyske marked
                        Werner Koop, Koop und Hagenkötter