Temadage 2009

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2009. Temadagene arrangeres i fællesskab af PC-Consult, Skov & Landskab og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på forfatteren til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil. 

Program:
09.00 – 09.10 Velkomst

09.10 – 09.55 Aktuelle bekæmpelsesmidler - status og opdateringer
Niclas Scott Bentsen, Skov & Landskab og Paul Christensen, PC-Consult

09.55 – 10.20 Nyt middel Quartz.
Paul Christensen, PC-Consult og Carl Peter Elgaard, Bayer Environmental Science 

10.20 – 10.40 Afprøvning af forskellige glyphosat formuleringer
Peter Hartvig, DJF, Århus Universistet

10.40 – 11.10 Pause

11.10 – 11.35 Sprøjtestrategier og screening af nye herbicider
Peter Hartvig, DJF, Århus universistet

11.35 – 11.55 TopStar - "nyt" vækstreguleringsmiddel
Paul Christensen, PC-Consult

11.55 – 12.20 Vækstregulering - nye forsøg, resultater og erfaringer
Niclas Scott Bentsen, Skov & Landskab og Jan Jürgensen, Danske Juletræer

12.20 – 13.00 Afsætningssituationen for juletræer og klippegrønt 
Kaj Østergaard , Danske Juletræer.