Temadage 2010

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2010. Temadagene arrangeres i fællesskab af Skov & Landskab og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på forfatteren til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil. 

Program:
09.00 – 09.05 Velkomst

09.05 – 09.30 Aktuelle bekæmpelsesmidler – status, opdatering, nye midler og evt. nye off-label midler 
Jan Jürgensen, Danske Juletræer og Carl Peter Elgaard, Bayer Environmental Science 

09.30 – 09.55 Anvendelse af glyphosat midler i juletræer – foreløbige resultater fra nyt projekt og nye produkter 
Peter Hartvig, Forsøgscenter Flakkebjerg.

09.55 – 10.20 Nye samt velkendte skadevoldere – skadebilleder og behandling 
Hans Peter Ravn, Skov & Landskab.

10.20 – 10.35 Vækstregulering – hvor står vi vedrørende TopStar og udvikling af nye midler? 
Jan Jürgensen, Danske Juletræer.

10.35 – 11.00 Pause med udstillerstande

11.00 – 11.20 Gødskning – giver klorholdige gødninger svidningsskader? 
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer & Lars Bo Pedersen, Skov & Landskab.

11.20 – 11.45 Nyeste forsøgsresultater for danske nordmannsgranprovenienser 
Ulrik Bräuner Nielsen, Skov & Landskab.

11.45 – 12.10 Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr – herunder rækkegående sprøjter 
Hans Thostrup, Teknik- og arbejdsmiljørådgiver, LandboMidtØst.

12.10 – 12.25 Effektiv tågesprøjtning og muligheder for opdatering af sprøjte 
Hans Jørgen Andersen, Scan-Agro

12.25 – 12.35 Miljøpåvirkning – natur kontra plastik træer 
Frans Theilby, Skov & Landskab.

12.35 – 13.00 Afsætningssituationen for juletræer og klippegrønt i 2009 og forventninger til markedet i 2010 
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer.