Temadage 2011

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2011. Temadagene arrangeres i fællesskab af Skov & Landskab og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på forfatteren til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil. 

Program: 
09.00 - 09.05    Velkomst

09.05 - 09.35    Aktuelle bekæmpelsesmidler – status, opdatering, nye regler, nye midler og eventuelle nye off-label midler. 
Niclas Scott Bentsen, Skov & Landskab, Københavns Universistet

09.35 - 09.55    Nye gødningsanbefalinger for nobilis klippegrønt 
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

09.55 - 10.10     ”Det gode – det dårlige – og det virkelig gode juletræ” 
Status og principper omkring certificering kontra varemærker 
Frans Theilby

10.10 - 10.30     Vækstregulering - hvor står vi? Resultater fra firmaforsøg 2010. 
Jan Jürgensen, Danske Juletræer 

10.30 - 10.55    Pause med udstillerstande

10.55 - 11.20    Regler omkring anvendelse af udenlandsk arbejdskraft 
Lone Strøager Simonsen, SKAT

11.20 - 11.40    Stabilisering af effekt ved Quartz/LOGO. Pistol - effekt efterår kontra forår. 
Merit Turf til bekæmpelse af oldenborrelarver? 
Carl Peter Elgaard, Bayer

11.40 - 12.00    Optimal effekt ved udbringning af bekæmpelsesmidler - sprøjteteknik. 
Peter Kryger Jensen, Forskningscenter Flakkebjerg, Århus Universitet

12.00 - 12.25    Nyt fra Roundup projektet: ”Rent for 100 kr. pr. hektar...? 
Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg, Århus Universitet

12.25 - 13.00    Afsætning af juletræer og klippegrønt i 2010 og forventninger til 2011 
Kaj Østergaard, Danske Juletræer