Temadage 2012

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2012. Temadagene arrangeres i fællesskab af Skov & Landskab og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på forfatteren til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil. 

Program: 
09.00 - 09.10    Velkomst

09.10 - 09.45    Aktuelle bekæmpelsesmidler – status, opdatering, nye regler, nye midler og eventuelle nye off-label midler. 
Niclas Scott Bentsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet

09.55 - 10.10    Behovsbestemt gødskning i nordmannsgranjuletræer 
Lars Bo Pedersen, Danske Juletræer 

10.10 - 10.35    Alternative juletræsarter - Er det kun Ambrolauri der dur? 
Ulrik Bräuner Nielsen, Skov & Landskab, Københanvns Universitet 

10.35 - 11.00    Forsøg med vækstreguleringsmidler til nordmannsgran 
Klaus Paaske, Forskningscenter Flakkebjerg, Århus Universitet 

11.00 - 11.25    Pause med udstillerstande

11.25 - 11.45    Sæson 2011 - evaluering og analyser 
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

11.45 - 12.10    Svampesygdomme i nordmannsgran og andre Abies arter 
Iben M. Thomsen, Skov & Landskab og Venche Talgø, Bioforsk

12.10 - 12.35    Nyt om uafskærmet sprøjtning af glyphosat i vækstsæsonen 
Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg, Århus Universitet

12.35 - 13.00    Udbudsprognoser for nordmannsgranjuletræer 
Kaj Østergaard, Danske Juletræer 

Hent notat om Chemical mowing