Temadage 2014

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2014. Temadagene blev arrangeret i fællesskab af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på titlen til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil. 

Program
09.00 – 09.05: Velkomst

09.05 – 09.35: Aktuelle bekæmpelsesmidler – opdatering på midler, regler og afgifter og eventuelle nye Mindre anvendelser
PeterHartvig, Flakkebjerg, Århus Universitet

09.35 – 09.50: Topskudsregulering med Proxy
Carl Peter Elgaard, Bayer

09.50 –10.20:  Best Practice mod Neonectria
Venche Talgø, Bioforsk & Iben M. Thomsen, IGN, Københavns Universitet

10.20 – 10.40: Planteernæring og gødningsnormer
Lars Bo Pedersen, Danske Juletræer

10.40 – 10.55: Neonectria-resistent normannsgran?
Ulrik Bräuner Nielsen, IGN, Københavns Universitet

10.55 – 11.05: Europæisk juletræssamarbejde
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

11.05 – 11.35: Pause med udstillerstande

11.35 – 12.05: Dyrkning af nobilis klippegrønt
Keld Velling, KV skovadministration

12.05 – 12.20: Ædelgranbarkbille
Hans Peter Ravn & Iben M. Thomsen, IGN, Københavns universitet

12.20 – 12.45: Frøforsyning fra Kaukasus - stadig vigtig og ny dansk herkomstkontrol
Børge Klemmesen, Levinsen & Abies

12.45 – 13.00: Markedet for juletræer og klippegrønt i 2013
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer