Temadage 2015

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2015. Temadagene blev arrangeret i fællesskab af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på titlen til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil.

Program

09.00 - 09.05: Velkomst

09.05 - 09.40: A. Aktuelle bekæmpelsesmidler og Resultater fra Neonectriaforsøg med svampemidler
Klaus Paaske, Flakkebjerg, Aarhus Universitet

09.40 – 09.50: Ronstar Xpert – nyt ukrudtsmiddel til juletræer
Carl Peter Elgaard, Bayer CropScience

09.50 - 10.05: Nøgne skuldre – et dyrt dyrkningsproblem for branchen
Lars Bo Pedersen, Danske Juletræer

10.05 - 10.25: Dronerne kommer
Robert Nøddebo, Spectrofly

10.25 - 10.50: Skadevoldende insekter i juletræer og klippegrønt
Hans Peter Ravn, IGN, Københavns Universitet

10.50 - 11.10: Fremtidens frøkilder af nordmannsgran og nobilis
Gunnar Proschowsky, Naturstyrelsen

11.10 - 11.40:  Pause med udstillerstande

11.40 - 12.00    Hvor meget kvælstof optager juletræerne?
Morten Ingerslev, IGN, Københavns Universitet

12.00 - 12.20    Haglforsikring af juletræer
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

12.20 - 12.40    Kloning – en genvej til idealmålene?
Jens Iver Find, IGN, Københavns Universitet

12.40 - 13.00: Markedet for juletræer og klippegrønt i 2014
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer