Temadage 2016

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2016. Temadagene blev arrangeret i fællesskab af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på titlen til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil.

Program:

09:30 – 09.35: Velkomst og introduktion til dagens arrangement
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer                         

09.35 – 09.45: Præsentation af et nyt sprøjtebladskoncept
Rune Vesterager Asmussen, Danske Juletræer                  

09.45 – 10.15: Opdatering på aktuelle bekæmpelsesmidler – midler, regler og mindre anvendelser
Peter Hartvig, AU Flakkebjerg

10.15 – 10.35: Integrated Pest Management (IPM) i pyntegrønt og skov
Iben Thomsen, IGN, Københavns Universitet

10.35 – 10.50: Schöne Weihnachten – en afsætningskampagne på det tyske  marked
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

10.50 – 11.10: Nobilis juletræer – forbedrede dyrkningsmetoder og genetik
Ulrik Braüner Nielsen, IGN, Københavns Universitet

11.10 – 11.30: Foreløbige erfaringer med Green Christmas dyrkningskonceptet
Peter Hartvig, AU Flakkebjerg.

11.30 – 12.30: Frokostpause med frokostbuffet og udstillerstande

12.30 – 12.45: Danskernes juletræspræferencer – resultater fra en spørgeskemaundersøgelse
Jonas Birkkjær, Syddansk Universitet & Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer  

12.45 – 13.05: Kvælstof – et tveægget sværd
Lars Bo Pedersen, Danske Juletræer

13.05 – 13.20: Merit Gran – et nyt insektmiddel mod ædelgranlus
Carl Peter Elgaard, Bayer Environmental Science

13.20 – 13.35: Glæd dine juletræer med mikronæring
Lars Olsen, Bionutria

13.35 – 13.55: Kaffepause og udstillerstande

13.55 – 14.15: Er der styr på Neonectria? Modtagelighed, smitteforhold og sanering
Iben Thomsen & Ulrik Bräuner Nielsen, IGN, Københavns Universitet

14.15 – 14.35: Sidste nyt om ædelgranbarkbillen
Mathias Just Justesen, IGN, Københavns Universitet

14.35 – 14.55: Afsætning – markedet for juletræer og klippegrønt i 2015
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

14.55 – 15.00: Tak for i dag – opsamling og afslutning
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer