Temadage 2019

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2019. Temadagene blev arrangeret i fællesskab af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen. 

Klik på titlen til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil.

Program:

09:00 - 09:30: Ankomst og morgenbrød samt registrering

09:30 - 09:35: Velkomst og introduktion til dagens program
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

09:35 - 09:50: Opdatering på planteværnsområdet
Peter Hartvig, AGRO, Aarhus Universitet

09:50 - 10:10: Hvordan forbedrer vi sprøjteteknikken - erfaringer fra demo med UV
Hans Tholstrup, LMO & Kenneth Klausen, Danske Juletræer

10:10 - 10:25: Findes der alternativer til glyphosat?
Peter Hartvig, AGRO, Aarhus Universitet

10:25 - 10:50: Sådan indrettes dyrkningsarealet så vi hjælper nyttedyrene, fremmer diversiteten og undgår skadedyrsproblemer
Hans Peter Ravn, IGN, Københavns Universitet

10:50 - 11:20: Nye danske frøplantager med nordmannsgran og bornmüllergran - juletræsudbytte og kvalitet
Ulrik Bräuner Nielsen, IGN, Københavns Universitet

11:20 - 11:45: Klippegrønt - Afsætning, planlægning og oparbejdning
Philip Møller Bottke, Brahetrolleborg

11:45 - 11:55: JULLOG - nyt online værktøj til produktion af juletræer
Martin Viborg, Proviido

11:55 - 12:55 Frokostpause med buffet og udstillerstande                                                                    

12:55 - 13:25: Hvorfor opstår røde nåle og bare skuldre?
Bjarke Veirskov, PLEN, Københavns Universitet

13:25 - 13:45: Bare skuldre på retur i 2018
Lars Bo Pedersen, Danske Juletræer

13:45 - 14:15: Kaffepause og udstillerstande

14:15 - 14:30: Praktiske anbefalinger - bekæmpelse af ukrudt og alger
Kenneth Klausen, Danske Kuletræer

14:30 - 14:55: Afsætning - markedet for juletræer og klippegrønt i 2018
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

14:55 - 15:00: Opsamling og afrunding af dagens program                                   
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer