Temadage 2020

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2020. Temadagene blev arrangeret i fællesskab af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på titlen til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil.

Program:

08:30 - 09:00: Ankomst og morgenbrød samt registrering

09:00 - 09:10: Velkomst og introduktion til dagens program
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

09:10 - 09:25: Opdatering på planteværnsområdet
Peter Hartvig, AGRO, Aarhus Universitet

09:25 - 09.50: Nye danske frøplantager med nordmannsgran og bornmüllergran - juletræsudbytte og kvalitet efter 2. høstår
Ulrik Bräuner Nielsen, IGN, Københavns Universitet & Kenneth Klausen, Danske Juletræer

09:50 - 10:15: Status på forsøg med alternativer til glyphosat
Peter Hartvig, AGRO, Aarhus Universitet

10:15 - 10:35 Stræke-ben-pause og udstillerstande

10:35 - 10:55: Er ædelgranbarkbillen et problem?
Mathias Just Justesen, IGN, Københavns Universitet

10:55 - 11:30: Nykredit vil Dansk Landbrug og juletræsproducenterne?
Poul Erik Jørgensen, Landbrugsdirektør i Nykredit

11:30 - 12:00: Økologien set fra en købmands stol
Michael Schnor, Adm. direktør i Arbodania A/S

12:00 - 13:00 Frokostpause med buffet og udstillerstande

13:00 - 13:30: Sådan får du styr på den udenlandske arbejdskraft i din virksomhed
Jørgen Frausing, TVC Advokatfirma

13:30 - 13:45: Afsætningskampagner 2019
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

13:45 - 14:10: Kaffepause og udstillerstande

14:10 - 14:30: Praktiske dyrkningstips: Strategi på bekæmpelse at ukrudt, al og insekter. Opdatering på love og regler
Kenneth Klausen, Danske Juletræer

14:30 - 14:55: Afsætning - markedet for juletræer og klippegrønt i 2019
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

14:55 - 15:00: Opsamling og afrunding af dagens program
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer