Temadage 2021

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets virtuelle temadage i 2021. Temadagene blev arrangeret i fællesskab af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på titlen til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil.

Program:

Tirsdag den 2. marts (8:50-11:00)

08:50-08:55 Velkomst og introduktion til dagens program
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

09:00-09:20 Opdatering på planteværnsområdet
Peter Hartvig, AGRO, Aarhus Universitet

09:30-09:50 Forsøg med alternativer til glyphosat
Peter Hartvig, AGRO, Aarhus Universitet

10:00-10:20 Optimal sprøjteteknik – sådan opnår du bedst dækning og mindst afdrift ved sprøjtning i forskellige kulturtyper
Kenneth Klausen, Danske Juletræer

10:30-10:50 Bestem gødningsbehovet med OP10MAL gødningsmodel
Lars Bo Pedersen, ph.d. i stofkredsløb

 

Onsdag den 3. marts (08:50-10:30)

08:50-08:55 Velkomst og introduktion til dagens program
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

09:00-09:20 Afsætning set fra en grossist
Michael Teglgaard, Silva Green

09:30-09:50 NGR-provenienser over en hel omdrift
Ulrik Braüner Nielsen, IGN, Københavns Universitet

10:00-10:20 Vilde topkranse i relation til vækstregulering
Else Møller & Ulrik Braüner Nielsen, IGN, Københavns Universitet

 

Torsdag den 4. marts (13:50-16:00)

13:50-13:55 Velkomst og introduktion til dagens program
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer

14:00-14.20 Opdatering på svampesygdomme i juletræer og pyntegrønt
Iben Thomsen, IGN, Københavns Universitet

14:30-14:50 Projekt om sprøjtefri juletræer (FRIJUL)
Kenneth Klausen, Danske Juletræer

15:00-15:20 Optælling af juletræskulturer med drone
Vitus Dal, WeCountPlants

15:30-15:50 Afsætning – markedet for juletræer og klippegrønt i 2020
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer