Det "rigtige" tidspunkt i formklipning

Formidling

Forfatter(e): Jimmi Enevoldsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 5

År: 1987

Side(r): 39-40

Pris: Udsolgt

Artikel/abstract:

Formklipning finder større og større udbredelse i disse år. Hvilken teknik der skal anvendes og hvilket tidspunkt, der skal klippes på, er genstand for megen debat blandt pyntegrøntsproducenter. Denne artikel er et uddrag fra en hovedopgave fra Landbohøjskolen hvor emnet har været nye juletræsarter. Beskæringstidpunktet ses som nøglefaktor for tæthed i det færdige produkt, hvor det optimale tidspunkt er i skududviklingens tredje fase ( skududviklingen er her delt i tre faser), fordi der herved kan opnås flere og kraftigere skud i den næste vækstsæson.

Læs artiklen