Afprøvning af nye herbicider

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 12

År: 1990

Side(r): 12

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den igangværende revurdering af kemiske bekæmpelsesmidler har allerede sat sine første spor. Således er der i skrivende stund bl.a nedlagt forbud mod handel med atrazin til skovbrug efter juli 1991.
Skovbruget har sammen med en gruppe eksperter udarbejdet et notat om planteværnsstrategier med det formål.
1) at reducere forbruget af pesicider.
2) at stimulere overgangen til mere miljøvenlige midler.
3) at udvikle dyrkningsformer uden anvendelse af kemiske bekæmpelsemidler.

En af de områder der peges på i et tilhørende projektkatalog er afprøvning af nye mere miljøvenlige midler.

Læs artiklen