Fåregræsning - et overset alternativ til herbiciderne

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen, Hans Ranvig & Frans Theilby

Publikation: PS Nåledrys nr. 12

År: 1990

Side(r): 6-7

Pris: 150

Artikel/abstract:

I arbejdet på at finde alternativer til herbiciderne har man mest interesseret sig for halm og andre jorddækningsmetoder. Flere producenter har dog indenfor de sidste par år forsøgt sig med fåregræsning i pyntegrøntkulturer. Erfaringer opsamlet under en besøgsrunde viser, at fåregræsning suppleret med slåning eller herbicidsprøjtning kan være et realistisk alternativ til atrazin og Velpar. Men det kræver et stort kendskab til og interesse for fåredrift.

Læs artiklen