Halmdækning i juletrækulturer - nattefrost gør metoden tvivlsom!

Formidling

Forfatter(e): Leif Andreasen, Jakob Harrekilde Jensen & Keld Velling

Publikation: PS Nåledrys nr. 12

År: 1990

Side(r): 29-31

Pris: 150

Artikel/abstract:

Ideen med at bruge halm til renholdelse i juletræskulturer blev taget op på Broholm for ca. 3 år siden (Velling 1988). Man havde erfaring for at halmen var effektiv overfor ukrudtet, bl.a.mosebunke som er et stort problem på næringsrige jorde, Da der var udsigt til et forbud mod halmafbrænding og en politisk beslutning om at herbicidanvendelse skulle nedsættes med 50% inden 1997, lå der også nogle samfundsmæssige aspekter i metoden. Metoden var ny i pyntegrønt-sammenhæng og der var selvfølgelig nogle forhold, der skulle undersøges nærmere. Der var således ikke tilstrækkeligt kendskab til sammenhængen mellem halmlagets tykkelse og og ukrudtseffekten. Et andet væsentligt problem var de store udbringningsomkostninger, hvor det var påkrævet at finde en rationel måde at udbringe halmen på. Endelig kunne der nævnes nogle dyrkningsmæssige aspekter, som skulle følges nogle år inden man kunne vurdere dem. Man havde især betænkeligheder ved nattefrost og musebid.

Læs artiklen