Markedsføringsforeningen - "Domus Silva"

Formidling

Forfatter(e): j Østergaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 12

År: 1990

Side(r): 4-5

Pris: 150

Artikel/abstract:

Markedsføringsforeningen blev stiftet i 1989 og begyndte reelt at arbejde her i 1990. Der er udarbejdet vedtægter, valgt bestyrelse osv. Bestyrelsens første møder har koncentreret sig om hvilke afsætningsaktiviteter, der skulle finde sted i1990. Derudover er der - som en naturlig ting - arbejdet med at udarbekde et logo - et mærke der skal virke som et samlende kvalitetssymbol for den danske eksport af specielt nobilis klippegrønt og nordmannsgran juletræer. Denne artikel vil i summarisk form gengive hovedindholdet i de første reklameaktiviteter som Markedsføringsforeningen arbejder med.

Læs artiklen