Forædling af klippegrønt I Produktion af håndbuketter

Formidling

Forfatter(e): Jens Søgaard Jacobsen & Niels O. Lundstedt

Publikation: PS Nåledrys nr. 13

År: 1991

Side(r): 28-29

Pris: 150

Artikel/abstract:

Begge forfattere er skovbrugsstuderende fra KVL og har i efteråret 1990 skrevet en opgave om forædling og distribution af dansk klippegrønt. Pyntegrøntsektionen har været vært for de studerende. Denne artikel er den ene af to artikler baseret på opgaven. Artiklerne handler om mulighederne for at starte forædlingsproduktion af klippegrønt, specielt håndbuketter og kranse. I artiklerne præsenteres driftsøkonomiske modeller for nobilis og nordmannsgran baseret på eksisterende viden.

Læs artiklen