Forædling af klippegrønt II - Produktion af kranse