Hvad gør vi uden atrazin?

Formidling

Forfatter(e): Thomas Rubow

Publikation: PS Nåledrys nr. 13

År: 1991

Side(r): 24-25

Pris: 150

Artikel/abstract:

Atrazin har hidil været skovbrugets mest benyttede herbicid, specielt til renholdelse af af juletræs- og pyntegrøntkulturer. Midlets popularitet skyldes, at det er billigt, bredspektret i sin virkning og skånsomt overfor de vigtigste juletræs- og pyntegrøntarter. Selv temmelig unøjagtige sprøjtemetoder - tågesprøjter f.eks. - kan derfor anvendesuden at der anrettes uacceptable beskadigelser i kulturerne. Et yderligere positiv er, at de rene atrazinprodukter indtil 1987 var registreret udenfor fareklasse (tidligere C) og siden da som lokalirriterende, Xi, hvilket vil sige, at de arbejdsmæssigt ikke udgør større sundhedsmæssige problmer.

Læs artiklen