Om Nordmannsgran og Grusien

Formidling

Forfatter(e): Niels Arp-Hansen

Publikation: PS Nåledrys nr. 13

År: 1991

Side(r): 19-21

Pris: 150

Artikel/abstract:

På foranledning af Kaj Østergård fra Pyntegrøntsektionen har jeg indvilliget i at indvie en større kreds i min viden om Nordmannsgran og Grusien. Min baggrund stammer hovedsagelig fra 4 rejser til Sovjetunionen, deraf 3 til både Ambrolauri og Borchomi, alle foretaget i 1990. Den første i marts - med 1 meter sne i bjergene, den næste i Juli og den sidste i september under koglehøsten og klængningen. På sidstnævnte rejse var Fl. Knudsen fra Statens Planteavlsstation med efter samråd med Pyntegrøntsektionen og Planteavlsstationen.

Læs artiklen