Pyntegrøntsektionens aktiviteter

Formidling

Forfatter(e): Chr. Wedell-Neergaard & Kaj Østergaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 13

År: 1991

Side(r): 4-9

Pris: 150

Artikel/abstract:

Pyntegrøntsektionener efter de sidste par års organisatoriske debatter blevet en fasttømret organisation, der er kendt i såvel skovbrugserhvervet som hos landets producenter. Som resultat af debatterne har pyntegrøntsektionen nu fået arbejdsro til at beskæftige sig med den meget vigtige produktion og afsætning. Sektionen har haft en positiv udvikling på medlemssiden, idet der i 1990 er kommet 18 nye medlemmer. Ligeledes mærker vi, at interessen for Sektionens arbejde er stigende, ikke mindst hos de producenter som opstår uden for den egentlige skovbrugssektor. Med vedtægtændringen sidste år er der nu skabt mulighed forn at hverve alle interesserede pyntegrøntproducenter, og dette vil Sektionen arbejde for i fremtiden.

Læs artiklen