Erfaringer med stamtalsafvikling og klippemetoder i nobilis

Formidling

Forfatter(e): Lars Trier & Kaj Østergaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 20

År: 1994

Side(r): 30-34

Pris: 150

Artikel/abstract:

Denne artikel er uddrag af en afsluttende projektopgave udarbejdet på skovbrugsstudiets sidste del og med Forskningscentret for Skov og Landskab, Afdelingen for Pyntegrønt som vært.

Formålet med opgaven var at sammenfatte hidtidige dyrkningserfaringer, beskrive træernes plantefysiologiske reaktion på klipning, og undersøge hvorvidt det er muligt ud fra data indsamlet hos praktikerne at øge erfaringsgrundlaget m.h.t. til forskellige faktorers betydning for grøntproduktionen. Herudover var det opgavens mål at forsøge at konstruere en generel sortimentsfordelingsfigur for dansk nobilisgrønt.

I det følgende vil de forskellige "filosofier" og praktiske erfaringer vedrørende stamtalsafvikling og klippemetoder kort blive beskrevet og diskuteret. Især vil erfaringer og eksisterende viden vedrørende nobilis-vanris blive beskrevet, idet der i praksis er et stigende ønske om at udnytte nobilis' evne til at danne vanris til en produktion af mellemgrene. Sidst i artiklen beskrives undersøgelsen vedrørende brugbarheden af data indsamlet fra praksis til at påvise forskellige faktorers betydning for grøntproduktionen.

Læs artiklen