Europæiske dyrkningsmuligheder for nordmannsgran og nobilis?

Formidling

Forfatter(e): Peter Fält-Hansen

Publikation: PS Nåledrys nr. 20

År: 1994

Side(r): 22-25

Pris: 150

Artikel/abstract:

Som tiderne ændrer sig i store dele af Europa - med større og større opmærksomhed på miljøet i bredeste forstand- synes der muligheder for udvikling af en dyrkningspraksis, der er mere i overensstemmelse med vores grundlæggende økologiske holdning. Artiklen er et uddrag af en analyse foretaget for Pyntegrøntsektionens bestyrelse til brug for strategiske overvejelser vedrørende Danmarks klimatiske og økologiske potentiale i europæisk sammenhæng.

Læs artiklen