Nobilis på hedejord - Om kulturetablering af nobilis i de vestjyske hedeegne

Formidling

Forfatter(e): Kim Klitsgaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 20

År: 1994

Side(r): 52-54

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det barske klima i hedeegnene frembyder en del vanskeligheder ved kultivering af nobilis. Den frostfri periode er ofte meget kort, og de flade hedesletter er kun i ringe omfang i stand til at lede frosten væk. Endvidere kan de hyppige vinde i kombination med stærk sol og/eller frost frembyde såvel tørkeskader som knopdrab og nålesvidninger.

Læs artiklen