Optimal driftsform ved nordmannsgran-juletræsproduktion - specielt med henblik på rentabilitet

Formidling

Forfatter(e): Henrik Lundqvist & Claus Rasmussen

Publikation: PS Nåledrys nr. 20

År: 1994

Side(r): 61-63

Pris: 150

Artikel/abstract:

Et af de væsentligste kriterier for valg af driftsform ved dyrkning af nordmannsgran- juletræer er rentabiliteten. En analyse af rentabiliteten bør indeholde en nøje undersøgelse af de aktuelle forudsætninger samt undersøgelse af usikkerheden i resultaterne. Det blev i foråret 1994 på Rye Nørskov skovdistrikt udtrykt ønske om en økonomisk analyse af de to driftsformer kontinuerlig drift og renafdrift- princippet, ud fra distriktets forudsætninger. Det primære formål med undersøgelsen har været at få indblik i de variable, der har betydning for valg af driftform.

Læs artiklen