Tidlig ædelgrannålevikler i juletræer og klippegrønt - resultater fra et bekæmpelsesforsøg

Formidling

Forfatter(e): Susanne Harding & Paul Christensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 20

År: 1994

Side(r): 48-51

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 1992 og især i 1993 blev juletræskulturer og klippebevoksninger af nordmannsgran og nobilis ramt af meget kraftige angreb af den lille sommerfugl Epinotia subsequana - "tidlig ædelgrannåleudvikler". Viklerarten, der først nylig er blevet erkendt som alvorlig skadevolder i vores Abies-arter, og hvis angreb tidligere fejlagtigt er blevet forvekslet med den nærtstående " sen ædelgrannåleudvikler", Epinotia fraterna, har forvoldt sakder i lige fra 0,5 m høje kulturer til ældre klippebevoksninger.

Læs artiklen