Gode perspektiver for forædling gennem udvalg af plustræer

Formidling

Forfatter(e): Ulrik Braüner Nielsen & Ole K. Hansen

Publikation: PS Nåledrys nr. 40

År: 2002

Side(r): 47-48

Pris: 150

Artikel/abstract:

Denne artikel viser de overordnede resultater for to vigtige egenskaber, registreret efter tre vækstsæsoner i feltforsøgene med nordmannsgran, præsenteret på sessionen for pyntegrønt, Skov og Landskabs konferencen 2002. Resultaterne diskuteres og sammenlignes med resultaterne fra 6 provinienser, der også indgår i forsøgsserien. Tillige skitserer artiklen anvendelsen af resultaterne til en genetisk tnding af allerede anlagte frøplantager.

Læs artiklen