Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen & Frans Theilby

Publikation: PS Nåledrys nr. 40

År: 2002

Side(r): 20-22

Pris: 150

Artikel/abstract:

Startgødskning af juletræer udføres helt overvejende som punktbehandling til enkelttræer. Punktbehandling sikrer et lavt gødningsforbrug af hensyn til miljøet og ikke mindst for, at gødningen kommer træerne og ikke konkurrerende ukrudt til gavn. Punktgødskningen kan ske på flere måder lige fra håndudbringning med spand eller såbalje til særligt udviklede gødningsdoserere. Artiklen bringer resultaterne af en afprøvning af tre mandbårne gødningsdoserere.

Læs artiklen