DNA-markører anvendt til undersøgelse af nordmannsgran frøplantage

Formidling

Forfatter(e): Ole K. Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 56

År: 2006

Side(r): 5-8

Pris: 150

Artikel/abstract:

DNA-markører er et eksempel på hvordan bioteknologi kan anvendes i forbindelse med produktion og forvaltning af pyntegrønt. I Ph.d.-projektet ”Integrating molecular genetic methods in seed source management and breeding activities of Nordmann fir” er der udviklet DNA-markører i nordmannsgran med støtte fra bl.a. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt (PAF). De udviklede DNA-markører er såkaldte mikrosatellitter, som er områder i plantens DNA, der ofte ændrer sig spontant via mutationer. Derfor har forskellige individer ofte forskelle i mikrosatellitterne, og mikrosatellitterne kan derfor fungere som et genetisk fingeraftryk for hvert enkelt træ. I denne artikel gives et eksempel på hvordan mikrosatellitter kan bruges til at undersøge pollenbidrag i en klonfrøplantage.

Læs artiklen