Producentprofil - Carl Ove Madsen

Formidling

Forfatter(e): Jan Jürgensen

Publikation: Nåledrys nr. 56

År: 2006

Side(r): 23-25

Pris: 150

Artikel/abstract:

Turen er kommet til Sjælland, hvor der er aflagt besøg hos Carl Ove Madsen på Bakkegården ved Haslev. Carl Ove Madsen er en altmuligmand, der udover sin egen produktion af juletræer og klippegrønt, også beskæftiger sig med rådgivning og salg af produkter for en kreds af skovejere og juletræsproducenter, og påtager sig desuden hel- eller del entrepriseopgaver indenfor dette område. Under besøget får man også indtryk af Carl Ove Madsens store interesse for det tekniske område, idet ”maskinparken” stort set består af selvkonstruerede redskaber, som er sammensat af dele kendt fra eksisterende landbrugsredskaber. Målet med udvikling af disse redskaber er, at tilpasse og lette arbejdsgangen ved pasning af juletræer ofte ved meget enkle og forhåndenværende redskaber.

Læs artiklen