Smitteforsøk med Neonectria neomacrospora på kvist av bartrær

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgøl, Ulrik Braüner Nielsen & Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 90

År: 2014

Side(r): 34-36

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Både mellom arter og provenienser av edelgran er det observert tydelig variasjon i angrepsgrad av Neonectria neomacrospora. For å finne frem til individer som er mest mulig resistente mot soppen, har vi gjort smitteforsøk på avklipte kvister. Tuja, douglasgran og vanlig gran ble også inkludert. Metoden er enkel og har så langt gitt lovende resultater.

Læs artiklen