Virkning af mikrokløver og gødskning på jordbunden og tab af næringsstoffer i etableringsfasen i Green Christmas-projektet

Formidling

Forfatter(e): Per Bjerager, Simon Skov, Morten Ingerslev og Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 106

År: 2018

Side(r): 43-49

Artikel/abstract:

Hvad betyder kløverdække og gødskning i juletræers etableringsfase for vand og stofbalancen, herunder tabet af næringsstoffer, og kan kløver bidrage med kvælstof gennem fiksering fra luften. Dette belyses i artiklen, der bygger på intensive undersøgelser af vand- og stofbalancer.

Læs artiklen