Temadage 2007

Formidling

Hent præsentationerne fra forårets temadage i 2007. Temadagene er støttet af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt (PAF) og arrangeres i fællesskab af PC-Consult, Skov & Landskab og Danske Juletræer. Præsentationerne kan hentes til eget brug - ønskes præsentationerne/figurerne gengivet andre steder skal der indhentes tilladelse fra indlægsholderen.

Klik på forfatteren til indlægget i programmet nedenfor for at hente præsentationen som en pdf-fil. 

Program:
09.00 – 09.10  Velkomst

09.10 – 09.45  Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering og nye midler. 
Paul Christensen, PC-Consult og Niclas Scott Bentsen, S&L.

09.45 – 10.15  Erfaringer fra praktiske afprøvninger af nye planteværnsmidler ved forårs- og sommerudbringning 4 forskellige steder i landet. Gennemgang af resultater, og planer for 2007.
Carl Peter Elgaard, Bayer Crop Science-Green Business, Torben Jensen, Dupont og Jan Jürgensen, Danske Juletræer.

10.15 – 10.40  Nyt om kemisk vækstregulering, formuleringer og miljø ved bredsprøjtning. 
Paul Christensen, PC-Consult, Niclas Scott Bentsen, S&L og Jan Jürgensen, DJ.

10.40 – 11.05  Pause

11.05 – 11.25  Røde nåle i nordmannsgran –er det muligt med forebyggende behandling? 
Paul Christensen, PC-Consult, Iben M. Thomsen, S&L og Winnie Olsen, Brenntag-Nordic.

11.25 – 11.40 Gederamsrust i nordmannsgran – prognoseredskaber og bekæmpelsesforsøg. 
Iben M. Thomsen, S&L og Paul Christensen, PC-Consult.

11.40 – 11.55 Mekaniseret klipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper. 
Frans Theilby, S&L.

11.55 – 12.25 Ukrudtsbekæmpelse med Glyphosat – effekter på træer og miljø. Gødskning – betydning af nedbør, dosering, udbringningstidspunkt og type.
Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer.

12.25 – 13.00 Afsætningssituationen for klippegrønt og juletræer i 2006 og forventninger til markedet i 2007.
Kaj Østergård , Danske Juletræer.