Plastiktræer og klimabelastning

Vidste du

Sammenlignelige undersøgelser af naturtræer og plastiktræer viser, at du skal beholde dit plastiktræ i mindst 19 år førend det er ligeså klimavenligt som et naturtræ. Plastiktræets ringe klimavenlighed skyldes store udledninger af CO2 i produktionen, til transporten fra især Kina samt bortskaffelsen at plastiktræet efter brug.

Typisk bruges et plastiktræ i 5-6 år.

Læs mere om natur- og plastiktræers klimabelastning