Høringssvar

Økonomi

Unge nobilis på Lindenborg

Notat vedrørende muligt tilskud til konvertering af juletræskulturer til skov

25.08.2023
Foreningen har udarbejdet bemærkninger til notatet vedrørende konvertering af juletræer til skov. Notatet er udarbejdet af en tværministeriel gruppe under Miljøministeriet som led i kortlægningen af incitamentsstrukturer og barrierer for skovrejsning i Danmark.
Læs mere
Lug ud i reglerne 2023

Lug ud i reglerne

01.08.2023
Danske juletræsproducenter er i den nugældende økologilov med tilhørende bekendtgørelse udsat for stramninger og urimelig negativ forskelsbehandling sammenlignet med ikke bare juletræsproducenter i det øvrige EU, men også producenter af andre flerårige afgrøder.
Læs mere
Nordmannsgran ved vindmølle i ved Grindsted

Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 2023

29.06.2023
Der er ikke mulighed for, at overgemte juletræskulturer kan opnå tilskud ved konvertering til nåleskov uden en forudgående rydning og tilbageførsel til landbrug med betalingsrettigheder selvom der pålægges fredskovspligt.
Læs mere
Udsalgssted med nordmannsgran juletræer

Ejendomskategorisering

13.04.2023
Vurderingsstyrelsen udsender breve med forsalg til kategorisering af ejendomme. I styresignalet fra styrelsen vurderes juletræsproduktion fejlagtigt som lavintensiv landbrugsproduktion, hvilket betyder at arealkravene til at bevare status som landejendom er for høje.
Læs mere
Økologibekendtgørelse og vejledning 2022

Økologibekendtgørelse og vejledning 2022

22.10.2021
Den danske økologilov var i høring i 2020 foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Nu er den tilhørende bekendtgørelse og vejledning kommet i høring.
Læs mere