Ejendomskategorisering 2023

Økonomi

Vurderingsstyrelsen udsender breve med forslag til kategorisering af ejendomme. I styresignalet fra styrelsen vurderes juletræsproduktion fejlagtigt som lavintensiv landbrugsproduktion, hvilket betyder at arealkravene til at bevare status som landejendom er for høje. Juletræsejendomme med beboelse skal således være mindst 10 ha for at kunne karakteriseres som en landejendom i stedet for en ejerbolig. Foreningen har anført det urimelige i denne praksis og anmodet om at juletræsproduktion sidestilles med andre højintensive afgrøder som frugtavl, gartneri og planteskoler, hvor arealer over 5 ha automatisk karakteriseres som landejendomme, og kun ejendomme under 1 ha automatisk karakteriseres som ejerboliger.

Læs brev til Vurderingsstyrelsen

Oversete træer lagrer også CO2

20 procent af Danmarks træer overses i opgørelser over biomasse og CO2-lagring. Det viser en ny kortlægning fra Københavns Universitet. Således er næsten en femtedel af trædækket i Danmark ikke medtaget i klimamodellerne.

Se flere nyheder

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder.

Se flere arrangementer