Opnåelse af sprøjtecertifikat (S1) og prøveafholdelse