Eksportregler for juletræer og pyntegrønt i 2024

Nyheder

Restriktioner, regler og forhold

Landbrugsstyrelsen har netop udsendt et nyhedsbrev i forbindelse med eksport af juletræer og pyntegrønt. Styrelsen lister en lang række forhold, som man skal være særlig opmærksom på, herunder følgende:  

Ved eksport til Storbritannien skal alt pyntegrønt og alle juletræer, både dem over og under tre meter følges af et plante-sundhedscertifikat. Dette træder i kraft den 31. januar 2024.

Der må fortsat ikke eksporteres nogen former for juletræer og pyntegrønt til Rusland. Restriktionerne er gældende for alle EU-medlemslande, og det er strafbart at omgå dem. Rusland har desuden indført importforbud mod planter og planteprodukter fra Danmark.

Det er ikke muligt at eksportere juletræer til Kina, men Landbrugsstyrelsen vurderer, at det er muligt at eksportere pyntegrønt, hvis der foreligger en importtilladelse.

Pottegroede juletræer, klumpplanter og barrodsplanter skal altid være tilmeldt avlskontrol hos Landbrugsstyrelsen. Der kræves plantesundhedscertifikat ved eksport.

Der er indført en ny importkontrolmodel for den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU). Unionen har bl.a. meldt ud, at der er særligt fokus på varens mængde, og at der er tydelig sammenhæng mellem varen og plantesundhedscertifikatet, samt andre dokumenter. Varen kan afvises ved en difference på 10%.

Ved eksport af varer på et dansk plantesundhedscertifikat, som har oprindelse i et andet EU-medlemsland, skal det korrekte oprindelsesland anføres i certifikatet. Som eksportør skal du desuden sikre dig, at du har den nødvendige dokumentation, som viser, at varen opfylder importlandets krav til plantesundhed.

Forholdene er uddybet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

 

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Skadevolderbekæmpelse (webinar)

Vi gennemgår de mest almindelige skadevoldere og brugen af foreningens skadenøgle på hjemmesiden.

Se flere arrangementer