Danske juletræer pynter på CO2-regnskabet

Nyheder

Danmark er verdens største eksportør af juletræer, og nu kan producenterne føje endnu et julehjerte til det klimavenlige fokus. Et dansk juletræ fortrænger 0,6 kg CO2 fraregnet transporten til og fra juletræsplantagen eller stadepladsen. Inkluderes privattransporten i bil, udleder juletræet 2,6 kg. CO2. Det konkluderer en ny LCA-analyse fra det teknologiske rådgivningsfirma FORCE Technology.

- Det tager 8-10 år at producere et juletræ. Nu har vi dokumentation for, at juletræsproduktionens klimaaftryk kan opvejes, når træerne omsættes til energi, selv når udvinding af råvarer, materialer og produkter samt transport af råvarer og emballage medregnes, siger direktør Claus Jerram Christensen fra brancheforeningen Danske Juletræer, der repræsenterer 550 producenter og forhandlere i Danmark.

Inkluderet i LCA-analysen er også brugen af sprøjtemidler, gødning og andre input til dyrkningen samt bortskaffelse af træet efter jul.

Grøn varme i juletræer
Der sælges årligt cirka halvanden million juletræer i Danmark. Langt de fleste havner efter jul på genbrugspladsen, der fliser træet, og videresender det til affaldsforbrændingsanlæggene som brændsel.

Energiindholdet i juletræerne er faktisk så stort, så hvis de bliver brugt på et fjernvarmeværk, kan de opvarme flere end 3.000 husstande i et år, viser beregninger fra Dansk Fjernvarme.

- Der er virkelig god energi i de brugte juletræer, så det giver rigtig meget mening at aflevere sit juletræ et sted, hvor det kan omsættes til varme, siger konsulent Maria Dahl Hedegaard fra Dansk Fjernvarme.

Klimatung transport
Den private transport beregnes i LCA-analysen til 3,2 kg CO2. Det betyder samlet set, at juletræet går fra et positivt optag til en mindre udledning, også selvom det er udenfor juletræsproducenternes kontrol.  

- Dét faktum at en køretur på 20 km i en personbil er så udslagsgivende for studiets konklusioner er faktisk det bedste argument for, at miljøpåvirkningerne af danske juletræer er relativt lave, siger miljøingeniør og projektleder Claus Nordstrøm Scheel fra FORCE Technology.

For at relatere produktionen af danske juletræer til en anden julevare, er 1 kg utilberedt flæskesteg vurderet til at ligge på 3,6 kg CO2 i total klimapåvirkning uden tilberedning og privat transport til og fra supermarkedet.

- Vi er naturligvis stolte over resultatet, men som en stor europæisk spiller skal Danmark også gå foran på miljø, klima og bæredygtighed. Reduceret brug af sprøjtemidler, optimeret renholdelse og højtydende plantemateriale er alle muligheder i en fremtidig strategi, der gavner Danmark og juletræsproducenterne, lyder det fra Danske Juletræers direktør, Claus Jerram Christensen.

LCA-analysen kan rekvireres hos Danske Juletræer på tlf. 4535 2412, mail: info@christmastree.dk


Mere information hos:

Du kan hente pressemeddelelsen som PDF

Kvalitetsplanter til juletræer og pyntegrønt i velkendte og velafprøvede provenienser.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Midt/nordjylland

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig.

Se flere arrangementer