Ejendomskategorisering

Nyheder

Som led i den nye vurderingslov sidestiller Vurderingsstyrelsen fejlagtigt juletræsproduktion med lavintensive landbrugsafgrøder, og det kan have fatale konsekvenser for mindre juletræsproducenter, som i værste fald må dreje nøglen om.

Juletræsproduktion er den eneste intensive landbrugsproduktion, der ikke modtager støtte og derfor er produktionen tilsyneladende usynlig i Vurderingsstyrelens kategorisering af ejendomme. Det betyder, at flere mindre landbrugsejendomme med juletræer bliver kategoriseret som ejerboliger, hvilket medfører en voldsom stigning i skattebetalingen.

Udover at være en højværdiafgrøde er juletræsproduktion også meget arbejdsintensiv med et årligt timeforbrug, som er sammenligneligt med frugtavl og gartneri. Professionel juletræsproduktion udmærker sig ved, at hvert træ skal behandles/tilses adskillige gange hvert år – det bliver til 40 gange pr. træ i produktionstiden på 8-10 år. I tillæg til almindelig ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse opsættes fuglepinde og topskudsvæksten reguleres flere gange årligt ligesom træerne formklippes. Ydermere tilføres næringsstoffer flere gange om året.

Dertil kommer specifikt for mindre juletræsproduktioner, at en stor del af omsætningen foregår via gårdsalg og fæld-selv, som er særligt krævende produktionsmæssigt, fordi forbrugerne efterspørger bevoksninger med uensartede juletræer i forskellige højder og bredder samt gode adgangsforhold. Det betyder f.eks., at hvert enkelt træ skal passes og vurderes ”et-for-et” alt efter formål. Brugen af større maskiner, der kan behandle flere rækker ad gangen, er derfor ikke er mulig og det manuelle input pr. træ er meget større end ved stordrift.

Der bør ikke herske tvivl om, at mindre juletræsproduktioner med primært fokus på fæld-selv skal betragtes som en højintensiv specialafgrøde i lighed med frugtavl og gartneri, hvor arealgrænserne er lavere - 5 ha for landejendomme og først under 1 ha kategoriseres som ejerbolig. Juletræsproduktionen er professionel og kan på ingen måde sammenlignes med hobbydrift, hvorfor kravet om en ”egentlig landbrugsdrift” på disse ejendomme er opfyldt.

Få mere at vide hos direktør Claus Jerram Christensen, tlf. 2627 4266, cjc@christmastree.dk 

Hent pressemeddelelse om ejendomskategorisering

 

Certifikatkursus til brug af rygsprøjte og EasyRoller

Danske Juletræer, Dalum Landbrugsskole og Hans Thostrup afholder kursus i brug af EasyRoller og rygsprøjte i juletræer og klippegrønt for udenlandske medarbejdere.

Se flere arrangementer

Vi tilbyder service af høj kvalitet på landbrugs- og byggemarkedet.

Se forhandleroversigt