Præcissionssprøjtning

Nyheder

KM735 2

I den sidste uge i september, og første uge af oktober, har Danske Juletræer afholdt 3 sprøjtedemonstrationer i samarbejde med LMO, støttet af Miljøstyrelsen. Det blev tre gode aftener, hvor vi kom igennem alt fra vaskepladsbekendtgørelsen til syn af sprøjter, afstandskrav, afdrift og reduktion, dysevalg og sprøjteteknik samt meget andet. Vores turné tog sin start i Ulstrup nær Randers, og derefter fortsatte vi i Christiansfeld for siden at slutte i Nyrup, lige på midten af Sjælland.

Som en del af turcaravanen var HD2412 med deres salgsvogn, Skærbæk Maskinforretning med en Dragone tågesprøjte, JUTEK med udstillingstrailer, en vertikalsprøjte og en pølsevogn. Foruden maskiner og udstillere deltog LMO´s Tekniske rådgiver Hans Thostrup, og DJ´s Kenneth Klausen og Adam Kofoed Månsson.

Hver af de tre aftener begyndte ved 16-tiden, men først i skumringen blev sprøjterne tændt op og sendt i kulturene. Denne sene forestilling skyldtes, at der var fluorescerende væske i sprøjterne, og at det derfor skulle være mørkt, før man kunne se resultatet. Resultatet af sprøjtningerne kunne ses ved hjælp af en UV-lampe, og det blev på den måde meget synligt, hvor der var ramt, og ikke ramt. Flere af deltagerne udtalte, at det var et rigtig godt arrangement til trods for de blæsende forhold.

KM735 3
Sprøjtevæskens afsætning ses som små hvide lysende prikker

Vejrliget på demonstrationerne var ikke godt, hverken det ene eller det andet sted. Det betød, at vi havde mellem 10-13 m/s når vi skulle sprøjte, og afdriften var derfor betydelig fra alle sprøjterne. Selvom det blæste rigtig meget, så kunne man godt se, hvad sprøjterne kunne, og hvad de ikke kunne. Den helt store begrænsning i dækningen inde i  træerne oplevede vi, når der var tale om sprøjter uden luft, og med mindre vandmængder (200-300 l/ha).

De forskellige sprøjter vi prøvede var:

 

Ulstrup

Christiansfeld

Nyrup

Dragone, tågesprøjte

X

X

X

JUTEK vertikal, med og uden luft.

X

X

X

Amazone lifthængt 24 m-bomsprøjte

X

 

 

ASM Østervang, enarmet 12 m-bomsprøjte, m. luft

X

 

 

ASM Østervang, enarmet bomsprøjte, u. luft

X

X

 

KFMR Krukowiak, 18 m-bomsprøjte

 

 

X


På sprøjterne blev der skiftet rundt på dyser, tryk, fremkørselshastigheder, vandmængder osv. for at se forskellene de forskellige opsætninger imellem. Til trods for blæsten kunne forskellen mellem fladsprededyser, kompaktdyser og vinklede kompaktdyser monteret på en bomsprøjte iagttages.

Nogle eksempler fra aftenerne:
KM735 4
Bomsprøjte uden luft, lodret dyseretning, små dråber, lille væskemængde.

KM735 5

Tågesprøjte, høj væskemængde, store dråber. God dækning af træerne, også i midten i keglen af træerne.

KM735 6
Bomsprøjte uden luft, god dækning på det yderste skud, intet i midten af træerne.

KM735 7
JUTEK luftass. vertikalsprøjte. Høj væskemængde. Rigtig fin dækning af hele træet.


Fremtiden og sprøjterne
Der er ingen tvivl om, at der er rigtig meget, der kan og skal undersøges, når vi snakker om sprøjtning. Og vi skal sammen have det ønske om, og nysgerrighed på, at blive bedre til det vi laver. Derfor er det heller ikke slut med at lyse med UV-lamper i juletræerne, for at finde ud af hvad vi laver derude. Aftenerne blev for mange en øjenåbner på, at der er stor forskel på hvordan spredebilledet bliver med de forskellige sprøjter. En anden ting der står meget tydeligt efter demonstrationerne er, at der er behov for store væskemængder assisteret af luft, når væsken skal bringes ind i midten af træerne.

De vinklede dyser skal fortsat undersøges til brug i juletræer, og de kan givetvis bruges til mange opgaver i kulturene. Vi så for ekseksempel rigtig gode resultater i spredebilledet på jorden, hvor de havde mulighed for at få noget af sprøjtevæsken ind under træerne. Dette er særligt interessant ved herbicidbehandlinger. Snakken gik også om brug af bomsprøjten til udbringning af insekticider på lavere træer, og med de anvendte vandmængder på helt op til 600 liter per hektar kom der slet ikke nok ind i keglen af træerne og på bagsiden af nålene til trods for vinkling af dyserne. Tætte træer over 125 cm er svære at få væske ind i.

På demonstrationerne opnåede vi de bedst dækkede træer efter sprøjtning med JUTEKs luftassisterede vertikalsprøjte og Skærbæks Dragone tågesprøjte. Ved begge sprøjter så vi væske inde i træernes kegle på de ældre nåle, og en tilstrækkelig dækning af både over- og underside af nålen.

At komme med store konklusioner og retningslinjer efter 3 forblæste dage er for tidligt, men det var utroligt illustrativt at se, og det har givet stof til eftertanke samt arbejde med videreudvikling. Allerede fra den første til den anden demoaften monterede JUTEK flere dyser på vertikalsprøjten, således den nu har 25 cm dyseafstand.

Der skal lyde en stor tak til alle deltagende firmaer, og til alle de interesserede der mødte op på dagene. Og selvfølgelig til alle de tre værter, Christian Jørgensen, Lars Vittrup-Pedersen og Frants Norre der lagde træer, tid og kræfter i arrangementerne. Uden disse kunne vi ikke have afholdt dagene. Tak.

Bidragermøde

Forskningsenheden inviterer bidragyderne og medlemmer af Danske Juletræer til årsmøde i forbindelse med generalforsamlingen i Danske Juletræer.

Se flere arrangementer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt