Tidsregistrering

Økonomi

Den 1. juli 2024 bliver det et krav, at alle arbejdsgivere har et tidsregistreringssystem, hvor medarbejderne registrerer deres arbejdstid. Baggrunden er en EU-dom, som pålægger arbejdsgiverne at sikre registrering af medarbejderes arbejdstid så reglerne om hvileperioder og den maksimale arbejdstid overholdes.

  • Ansatte må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i snit over fire måneder.
  • Ansatte skal have mindst 11 timers sammenhængende hvile om dagen.
  • Ansatte har ret til mindst et fridøgn om ugen i snit over to uger.
  • Ansatte har ret til pause efter 6 timer.

Ovenstående regler er ikke nye, men det er kravet om, at timerne skal registreres.

Der er metodefrihed i valget af registreringssystem så længe det er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Har du ikke allerede et tidsregistreringssystem har foreningen lavet et simpelt regneark til dig og dine ansatte, som er bygget op på de gængse aktiviteter i produktionen. Regnearket har et ark for hver måned og ændrer man på opgavenavnene rettes det på de efterfølgende måneder. Der er også indsat en fane, som opsummerer over året (samlet) og en fane – forklaring, som forklarer, hvad de indsatte aktiviteter dækker over.

Ønsker man at timeforbruget fra regnearket skal indgå som dokumentation i en benchmarking sammenhæng (f.eks. hvor lang tid har jeg brugt på renholdelse osv.) er der brug for en større detaljeringsgrad. Derfor er der indsat en fane – opgaver, der beskriver de mange enkeltopgaver, der findes for henholdsvis juletræer og klippegrønt. Disse kan så indsættes i stedet for de fortrykte aktiviteter eller tilføjes som ekstra aktiviteter på de tomme linjer.

Hent regnearket her.