Økonomi

Her har vi samlet en række eksempler på træer, som falder ind under A-sorteringen. Der er IKKE tale om en rangordning af træerne, men derimod eksempler på trætyper, som alle falder ind under A klassifikationen. Ideen er, at du kan bruge fotoene i forhandlingen med dine opkøbere til at vise, hvilke trætyper, som du kan tilbyde. Ved at klikke på fotoene kan du få træerne vist i en større størrelse.

Et almindeligt godt
træ, som passer til
de fleste markeder
Det tætte træ, som
er velegnet på
specifikke markeder
Det gode velformede
træ, som passer til de
fleste markeder
Udmærket træ men
med lidt symmetrisk
ubalance
ON 1Ll  ON 2Ll  ON 3Ll  ON 4Ll
Udmærket, men
noget bredt træ
Et middelprodukt

Det flotte og harmo-
niske træ med et godt
højde/bredde forhold
Et harmonisk træ
med rigelig afstand
ml 1./2. grenkrans
 ON 5Ll  ON 6Ll  ON 7Ll  ON 8Ll
Det gode velformede
træ
Det gode velformede
træ
Noget åbent træ,
men harmonisk og
symmetrisk
Velformet tæt og
bredt træ
 ON 9Ll  ON 10Ll  ON 12Ll  ON 13Ll