Nobilis klip

Økonomi

Her finder du sorteringsreglement og vejledning for nobilis klippegrønt, vær opmærksom på, at der ikke findes fælles europæiske retningslinier for klippegrønt. Mange lande har dog en sorteringspraksis, som ligner nedenstående. 

Egenskab/betegnelse Ungdoms
grene
Ung
dekoration
Blågrøn
dekoration
Blå
dekoration
Etiket Gul etiket Rød etiket Hvid etiket Grøn etiket
Grenlængde 1) 40-90 cm 40-90 cm 40-90 cm 40-90 cm +
90-150 cm (stykvis)
Farve på årets nåle Grøn til blågrøn Blågrøn til blågrøn/blå Blågrøn/blå Blå/sølvblå
Nålerejsning Svagt krusede Svagt krusede til let rejste Let rejste Let krumme og kraftige
Dækkeevne 2)
xxxxx =god, x =ringe
xxx xxx xx/xxx x/xx
Bøjelighed 3)
xxxxx=bøjelig, x=stiv
xxx/xxxx xxx/xxxx xxx xx
Vasegrene 4) (+) (+) + +
Skaft på 15 cm 5) (+) (+) + +
Antal grene pr. 5 kg 10-15 9-12 7-12 7-10
Klippehøjde 6) Op til 3 m 3-5 m Fra 5 m og op Fra 6 m og op
Typisk anvendelse Ikke for dyre kranse, mellemgode håndbundter og gravdækning Dekorationer til gravsteder (Gestecke) Mellemdyre dekorationer og efter opklipning spidsbundne kranse Bord- og gravdekorationer samt dekorationsgrene i vaser
 

 Nobilisbundt Gul

Foto: Skovdyrkerne

 Nobilisbundt Rød Nobilisbundt Hvid

Honobilisbundt Grøn

Foto: SkovdyrkerneEgenskab/betegnelse Grønne
mellemgrene
Blågrønne
mellemgrene
Blå
mellemgrene
Etiket Lilla etiket Orange etiket Blå etiket
Grenlængde 1) 30-70 cm 30-70 cm 25-70 cm
Farve på årets nåle Grøn til blågrøn Blågrøn til blågrøn/blå Blågrøn/blå til blå/sølvblå
Nålerejsning Flad til svagt krusede Svagt krusede til let rejste Let rejste
Dækkeevne 2)
xxxxx=god, x=ringe
xxxxx xxxx/xxxxx xxxx/xxxxx
Bøjelighed 3)
xxxxx=bøjelig, x=stiv
xxxxx xxxx xxx/xxxx
Antal grene pr. 5 kg 15-30 15-30 15-30
Klippehøjde 6) Fra den beskyggede del af stammen Fra den mindst beskyggede del af stammen Fra den belyste del af stammen (fra 3 m og op)
Typisk anvendelse Billige adventskranse og håndbuketter Gode adventskranse og håndbuketter Dyre adventskranse og håndbuketter
  Nobilisbundt Lilla Nobilisbundt Orange

Nobilisbundt Blå

Foto: Skovdyrkerne


1) Grenlængden er ved 3-4 grenkryds. En stab på 5 cm, som bærer internodier er tilladt, men måles ikke med.
2) Dækkeevnen vurderes ved at trække en usynlig snor rundt langs alle grenens endeskud, og så vurdere lys gennemfaldet.
3) Bøjeligheden vurderes på basisgrenen.
4) Vasegrene er ekstralange grene med 4-6 grenkryds.
5) Skaft på 15 cm dækker over brugen af grenene på gravsteder, hvor der kan være brug for et "håndtag".
6) Klippehøjden varierer naturligvis meget med voksestedet og proveniensen og er derfor kun vejledende.