Arealer med juleraeer og klippegroent

Vidste du

Det samlede areal med pyntegrønt andrager ca. 35.000 ha, hvoraf 23.000 ha udgøres af nordmannsgran til overvejende juletræer, mens de sidste 12.000 ha udgøres af nobilis til helt overvejende klippegrøntproduktion.

Skønsvis 80 % af juletræer dyrkes på tidligere agerjord, mens resten kommer fra skovene. For klippegrøntet er det stort set modsat, idet 90 % af klippegrøntet kommer fra skovene.

Det danske areal med juletræer og klippegrønt har holdt sig nogenlunde konstant over en længere årrække.

Ung juletræskultur