Eksportmarkeder for klippegrønt

Vidste du

2022

Med 44 % af de eksporterede mængder er Tyskland klart den største aftager af dansk klippegrønt. Herefter følger Holland, hvor der sker en del videresalg af klippegrøntet. Meget klippegrønt går til Polen for at blive forarbejdet og siden ende som færdigvarer i Tyskland og Danmark. Tjekkiet har det seneste år vist en stigende interesse for dansk klippegrønt. Fordeling af klippegrønteksport 2022