Eksportværdien af juletræer og klippegrønt

Vidste du

1986 - 2022

I 2022 eksporterede Danmark juletræer og klippegrønt for tilsammen 1,2 mia. kr. Eksporten var stigende fra produktionens begyndelse i midt firserne frem til 2012. Herfra har eksportværdien været faldende grundet stigende egenproduktion af juletræer på de vigtigste eksportmarkeder og faldende træpriser. Med en lille stigning i den eksporterede mængde af juletræer og klippegrønt og bedre priser for klippegrønt steg eksportværdien en smule i 2018, 2019 og nu betydeligt i 2022. Af eksporten på de små 1,2 milliard kr. tegner juletræer sig for små 900 millioner, mens klippegrøntet indbringer små 250 millioner.

Totaleksporten af juletræer og klippegrønt